Θανάσης Βεργούλης

Θανάσης Βεργούλης

Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Email:
vergoulis@imis.athena-innovation.gr
Τηλέφωνο:
2106875403
Ο Θανάσης Βεργούλης είναι μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο ΙΠΣΥ του ΕΚ "Αθηνά". Απέκτησε το δίπλωμά του από το Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν. Πατρών και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ υπό την επίβλεψη του Καθ. Τιμολέοντα Σελλή. Ταυτόχρονα έχει ακαδημαϊκή εμπειρία διδάσκοντας ως εντεταλμένος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η διαχείριση δεδομένων, η βιοπληροφορική, η στοίχιση ακολουθιών, ο υπολογισμός Νέφους και η εξόρυξη κειμένου από επιστημονικές δημοσιεύσεις.