Προσωπικό

Διευθυντής

Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης
minos@imis.athena-innovation.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής

Ερευνητής Β
dalamag@imis.athena-innovation.gr

Ερευνητές

stelios@imis.athena-innovation.gr
Ερευνητής Β
yannis@imis.athena-innovation.gr
Ερευνητής Γ
dskoutas@imis.athena-innovation.gr
Ερευνητής Γ
mter@imis.athena-innovation.gr

Επιστημονικοί Συνεργάτες

spathan@imis.athena-innovation.gr
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
vergoulis@imis.athena-innovation.gr
agent@imis.athena-innovation.gr
Μεταδιδακτορικός υπότροφος
giann@imis.athena-innovation.gr
katerina.gkirtzou@imis.athena-innovation.gr
vefstathiou@imis.athena-innovation.gr
efentakis@imis.athena-innovation.gr
e.papaki@imis.athena-innovation.gr
gpapas@imis.athena-innovation.gr
kpatro@imis.athena-innovation.gr
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
dsachar@imis.athena-innovation.gr
kot@imis.athena-innovation.gr
Μηχανικός Λογισμικού
dtsitsigkos@imis.athena-innovation.gr
n.chatzidiakou@imis.athena-innovation.gr

Βοηθοί Έρευνας

Διδακτορικός Υπότροφος
galexiou@imis.athena-innovation.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
zagganas@imis.athena-innovation.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
vkaffes@imis.athena-innovation.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
liagos@imis.athena-innovation.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
m.meimaris@imis.athena-innovation.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
bikakis@imis.athena-innovation.gr
Διδακτορικός Υπότροφος
danae@imis.athena-innovation.gr

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Υπεύθυνη Διοίκησης και Ανάπτυξης
nelly@imis.athena-innovation.gr
Διαχειριστής Συστημάτων
pgeor@imis.athena-innovation.gr
Υπεύθυνη Γραμματείας
eva@imis.athena-innovation.gr

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
Καθηγητής ΟΠΑ
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
vassalos@imis.athena-innovation.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ
giaglis@imis.athena-innovation.gr
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Καθηγητής ΕΚΠΑ
emiris@imis.athena-innovation.gr
ytheodoridis@imis.athena-innovation.gr
Καθηγητής ΕΚΠΑ
yannis.ioannidis@imis.athena-innovation.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
mkav@imis.athena-innovation.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
eli@imis.athena-innovation.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
nkoziris@imis.athena-innovation.gr
Καθηγητής ΕΜΠ
koubarak@imis.athena-innovation.gr
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΟΠΑ
Καθηγητής ΟΠΑ
nmamoulis@imis.athena-innovation.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθύντρια, Ινστιτούτο Γνωσιακής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΓΕΤ)
kpastra@imis.athena-innovation.gr
Καθηγητής RMIT University
timos@imis.athena-innovation.gr
Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ
damianos@imis.athena-innovation.gr
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
mike@imis.athena-innovation.gr
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρώην Μέλη

Ερευνητής Β
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Διδακτορικός Υπότροφος
Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης